Ekstra Generalforsamling 2017 - referat

Jyske Bank Kunstforening

 

Referat af generalforsamling i JB Kunst:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 14. november 2017

 

Dorte bød velkommen, inden vi fik en guidet rundvisning på Silkeborg Bad.

 

Efter den lækre buffet gik vi over til den ekstraordinære generalforsamling.

 

Finn Herlev blev valgt til dirigent. Finn konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed lovlig indkaldt.

 

Herefter gik ordet til Harald, der med vemod fortalte, om baggrunden for opløsning af foreningen.

Foreningen har eksisteret siden 1984, men på grund af vigende medlemstal og det mislykkede forsøg på at blive en del af Jyske Fritid og Fritteren, har det i henhold til beslutningen på den ordinære generalforsamling efterladt 2 muligheder.

 

Mulighed 1: Fortsættelse af foreningen, men med en ny bestyrelse.

 

Mulighed 2: Opløsning af foreningen.

 

Der blev foretaget skriftlig afstemning blandt de fremmødte. Afstemningen viste, at der var stor tilslutning for opløsning af foreningen.

 

Det store spørgsmål var derefter, hvorledes foreningens formue skulle fordeles, da foreningens formue ved opløsning tilfalder Jyske Fritid. Derved får Fritteren ikke del i formuen.

 

Der blev diskuteret, om bestyrelsen skal indkøbe kunst til en sidste lodtrækning, som vil tilgodese ca. 20 pct. af medlemmerne, eller om formuen skal fordeles blandt de, der fortsat er medlem pr. 31/12 2017.

 

Det blev besluttet, at samtlige medlemmer skal tilgodeses, ligesom det blev besluttet, at det skal ske ved udstedelse af gavekort.

 

Bestyrelsen fik mandat til at vælge nogle museer eller lignende, der relaterer til kunst.

 

Det blev besluttet, at det enkelte medlem snarest skal have en mail, hvor medlemmet kan vælge, hvilket sted gavekortet skal kunne benyttes.

 

De tiloversblevne værker fra tidligere udlodninger, samt årets indkøb, vil blive udloddet på sædvanlige vilkår.

 

Bestyrelsen vil give de respektive lønteams besked om, at indbetaling til Jyske Bank Kunstforening skal ophøre pr. 31/12 2017.

 

Herefter blev der takket af efter en hyggelig aften til trods for de triste omstændigheder, men med tiden ændringer vaner og behov sig.

 

 

www.jbkunst.dk

 

Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia